Croeso i Ysgol y Faenol ym Mangor.

Ysgol gynradd dan reolaeth wirfoddol yr Eglwys yng Nghymru yw Ysgol y Faenol. Mae'n ysgol ddyddiol, ddwyieithog, gydaddysgol.

Ceir trosolwg o'r ysgol ar y safwe yma - os hoffwch wybod mwy am yr ysgol - cysylltwch gyda ni yn uniongyrchol drwy ffonio, e-bostio neu alw heibio (manylion isod).

Mae croeso i chi bori trwy Lawlyfr yr ysgol, neu lawrlwytho'r Prospectws diweddaraf yma.

Yn Ysgol y Faenol, rydym yn ymrwymiedig i sicrhau'r gorau ar gyfer pob plentyn.

  • Sicrhau fod pob plentyn yn datblygu'n ddysgwyr gwell.
  • Codi ansawdd a sicrhau cyflawniad ar draws y Cwricwlwm
  • bod dysgu yn hwyl i bawb!


Ysgol y Faenol... yn rhoi cyfle i bob plentyn ddatblygu'n llawn mewn amgylchfyd hapus a gofalgar.

 
 

Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol ~ Y Faenol Church in Wales School
Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
ffôn - 01248 352 162 - phone
ffacs - 01248 371 828 - fax
e-bost - pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk - e-mail

   
gwefan: © eurigroberts.com 2007