Ysgol yr Eglwys yng Nghymru Y Faenol ~ Y Faenol Church in Wales School
Penrhosgarnedd, Bangor, Gwynedd LL57 2NN
ffôn - 01248 352 162 - phone
ffacs - 01248 371 828 - fax
e-bost - pennaeth@faenol.gwynedd.sch.uk - e-mail

gwefan: © eurigroberts.com 2007